Misyon

Dudak-damak yarıkları ve Kraniyomaksillofasiyal cerrahi konusunda lider durumumuzu idame ettirmek ve daha da ileriye taşımaktır. Ayrıca ülkemizde Kraniyofasiyal anomaliler ve eşlik eden sorunların tedavi ve takip şemaları ile ilgili öncü girişimlerde bulunulması ve diğer üniversite ve eğitim kurumlarına eğitim verilmesi, bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel ve resmi kuruluşlarla ve ilgili derneklerle iş birliği yapılması ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet paylaşımının sağlanması; ileri düzeyde uzmanlık kursları, çalıştaylar, kongre, konferans, sempozyum, seminerler düzenlenmesi, bilimsel yayınların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Vizyon

"Dudak-Damak Yarığı ve Kraniyomaksillofasiyal Şekil Bozukluğu Tedavi, Uygulama ve Araştırma Merkezi" dudak-damak yarıkları ve kraniyofasiyal anomalilerin epidemiyolojisi-prevalans ve insidans çalışmalarının yan ısıra, bu hastalıkların tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar yapılmasını, bu hastalıklara eşlik eden deformitelerin spektrumu ile ilgili tanı-tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini, güncel takip ve tedavi planlarının dinamik bir şekilde kurgulanıp uygulanmasını hedeflemektedir.

Dudak-Damak yarıkları ve Kraniyofasiyal anomaliler ve bu hastalıklara eşlik eden deformitelerin tedavisinde Ortodonti, Kulak Burun Boğaz, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, Genetik, Kadın Doğum, Çocuk Beslenme, Çocuk Nöroloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Ruh Sağlığı, Dil ve Konuşma Gelişimi, gibi birimlerle interdisipliner ve yakın işbirliği kurularak daha ideal tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.